torsdag 3. november 2011

ANSVARSFRASKRIVELSE


Etter å ha fått juling i veteran-NM av Kragerø og Stavanger fikk vi som lag føle på kroppen hva det vil si å ikke lykkes. Men hvem er det som har skylden for nederlagene? Er det målvakten, laglederen eller kanskje spillefordeleren som sendte feil pasninger til feil tid? Nei, forresten, det kan jo være at vi hadde for dårlig utstyr. Skoene var for store og vi hadde for lite klister på ballen. For ikke å snakke om dommeren, han som bestemmer hva som er lov og ikke lov, han var jo helt håpløs. En ting er i alle fall sikkert, ingen på laget hadde skylden for resultatene.

Dette var de gjennomgående kommentarene jeg noterte i hodet mitt etter at vi hadde en mer eller mindre seriøs vurdering av bakgrunnen for resultatene. Etter å ha sittet taus en periode klarte jeg ikke å dy meg: “kan det mot formodning hende at alle de var litt bedre enn oss? Litt bedre enkeltvis og mye bedre kollektivt.” Det ble stille, mens erkjennelsen av vårt ståsted sakte men sikkert begynte å synke inn. Etter en stund kom utsagnet som oppsummerte kampen: “Jau, dæm va bær enn oss, på alt.” Vi hadde kommet et steg videre..

Når man skal få 7 individualister på et håndball-lag til å fungere som nettopp et lag bør alle sammen kjenne til sine oppgaver for felleskapet og akseptere disse. Man utnytter hverandres “spisskompetanse” for å oppnå et kollektivt godt resultat. Alle spillerne på laget har en forståelse av at deres prestasjon er avgjørende for sluttresultatet. Resultatet gjenspeiler prestasjonen.
I boka kompetent skoleledelse (2010) s.122 sier Nils Ole Nilsen at “Lederen er ansvarlig for at resultatene blir oppnådd. Hvis planlagte endringer og mål gjentatte ganger ikke blir innfridd, må dette føre til en eller annen konsekvens for lederen.”
Med tanke på de økte kravene som stilles til dagens skoleledere så stiller jeg meg noen spørsmål i forbindelse med hvilke krav vi stiller til de lærerne vi har ansvaret for. Er det akseptert i dagens skole at lærerne ikke presterer? Hvilke konsekvenser får det for en lærer at han ikke presterer over tid? 

Her står vi slik jeg ser det overfor to store lederutfordringer:
1.       Hvordan bidra til at de svake lærerne blir bedre?
2.       Hvordan kan man fjerne de lærerne som ikke presterer etter å ha fått all den hjelp de trenger?
I håndball er i alle fall svaret enkelt. Er du ikke god nok så får du ikke spille..

2 kommentarer:

  1. Det er to vesentlige spørsmål du stiller Frank og jeg må si at jeg ikke har noe klart svar. Det er ofte komplekse sammenhenger vi ser når lærer ikke fungerer godt nok i jobben sin.

    Jeg håper du i første omgang vil ha fokus på den første problemstillingen din, tett oppfølging, veiledning fra leder, kollegaveiledning og evt. mentor ordning, kan vel være deler av svaret i noen tilfeller. Når det gjelder problemstilling to, handler det ofte om DOKUMENTASJON, det vil si manglende dokumentasjon. Der har mange ledere sviktet i årenes løp.

    SvarSlett
  2. Du spør om det er akseptert i dagens skole at lærerne ikke presterer? Og om hvilke konsekvenser det får for en lærer at han ikke presterer over tid? Og peker i retning av konkurransearenaer som f.eks håndballbanen, der de som ikke er gode nok ikke får spille. Svar blir det dårlig med, men flere spørsmål derimot.. Kanskje skolen er mer i «barneidrettens ånd», der ingen (andre enn barna) teller mål og seiere og alle spillere er like viktige? Kanskje henger noe igjen fra «idealtid-mentaliteten», der alle er bra nok? Kanskje er den kollektive beskyttelsen for individuelle svakheter for sterk? Du viser videre til boka kompetent skoleledelse (2010) s.122 der Nils Ole Nilsen sier at “Lederen er ansvarlig for at resultatene blir oppnådd. Hvis planlagte endringer og mål gjentatte ganger ikke blir innfridd, må dette føre til en eller annen konsekvens for lederen”, men gjør det det?
    Videre er jeg helt enig med Berit i at vårt fokus bør være på den første problemstillingen din. Der tett oppfølging, veiledning fra leder, kollegaveiledning og evt. mentor ordning, kan være deler av svaret.

    SvarSlett