onsdag 28. september 2011

Hei, Berit!

Takker for innlegget, Berit!
Når det gjelder å sette pedagogisk grunnsyn på agendaen i forbindelse med IKT, har jeg noen spørsmål.
1. Mener du at lederen skal stå for et pedagogisk grunnsyn som lærerne skal implementere i sin bruk av IKT i undervisningen?
2. Mener du at det er lederen sitt ansvar å tilrettelegge for bruk av IKT i undervisningen uansett hvilket pedagogisk grunnsyn læreren har?
"Erstad definerer digital kompetanse som ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn". (Engelien, Johannesen og Nore 2011, s.216).
Sett i forhold til sitatet så tenker jeg at jeg må bli bedre til å sikre digital utvikling på fagnivå. Dette for at lærerne utvikle en bedre delingskultur og bruke sin digitale kompetanse direkte rettet mot faget. Vi har en kultur for deling av faktakunnskap, men ikke for hvordan vi skal bruke vår digitale kompetanse i undervisningen. Hvordan er det hos dere andre?

lørdag 17. september 2011

Lørdags kveld

Hei!
Har brukt lørdagskvelden til å føre inn sentrale sitater fra boka til Erstad og Hauge, "Skoleutvikling og digitale medier", med et spesielt fokus på kapittel 11 "Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling". Til dere som ikke har lest det kapitlet så bare sette i gang. Et meget interessant kapittel. Ser fram til å jobbe med dere alle, og gleder meg til blogginnleggene begynner å strømme inn.
Ha en strålende lørdags kveld!