mandag 21. november 2011

SKOLEVANDRING, DEL 2


Skolevandring, del 2.
Vi skal i neste uke i gang med skolevandring og har i denne sammenheng laget et observasjonsskjema.  Skjemaet er utformet gjennom samarbeid mellom lærerne og ledelsen, hvor lærene har jobbet frem punkter de mener er viktige. Ledelsen har deretter utarbeidet et forslag som lærerne har stilt seg bak. Skolevandringen starter neste uke og hver lærer får besøk 3 ganger a 5-10 minutter av en leder. Samtalen mellom leder og lærer vil forgå i etterkant av siste observasjon. Så da er vi klare til å sette i gang, og jeg kommer tilbake med del 3, mine erfaringer fra skolevandringen.
PS! Vi har gjennomført “prøve – skolevandring” hvor blant annet jeg ble observert i mine timer i idrett og samfunn. Herlig å få tilbakemelding på undervisningen!
Skolevandring – observasjonsskjema.
Observasjon hos:

Navn:______________________________Gruppe/fag:_____________________Tid:_____________
Fokusområde
Konkrete observasjoner
Hvor lang tid tar det før undervisningen er i gang?
·         Når er elevene klare til start (elevene sitter på plass, har nødvendig utstyr og lærebøker fremme)?
·         Hvor lang tid tar det før undervisning/faglig opplegg er i gang?

Er det i oppstarten av timen klart for læreren og elevene hva som skal læres?
·         Hvordan presenteres mål og innhold for timen?
·         Har læreren elevenes oppmerksomhet?
Hvordan håndteres avbrudd?
·         Hvordan håndterer læreren avbruddet?
·         Hvordan påvirkes klassen av avbruddet?
·         Avbruddets karakter (type, årsak og alvorlighetsgrad).Inngås det forpliktende avtaler om hva som skal gjøres til neste time?
·         Er det satt av tilstrekkelig tid til oppsummering av timen, og til å gi beskjeder?
·         Har læreren elevenes oppmerksomhet?
Annet

5 kommentarer:

 1. Så bra at dere har kommet igang! Ser spennende ut. Er det slik at lærerne har plukket ut fokusområdene, eller er det dere i ledelsen, evt i et samarbeid? Gleder meg til fortsettelsen :) Lykke til.

  SvarSlett
 2. Interessant! Har ikke erfaring med skolevandring selv, men MYE erfaring med mangelen på det! Alle trenger tilbakemeldinger på jobben de gjør. Undersøkelser viser at ingen tilbakemelding oppleves som verre enn negative tilbakemeldinger. Lurt å trekke lærerne med i utforminga av skjema som skal brukes! Lykke til med gjenomføringa!

  SvarSlett
 3. Her skal det stjeles (ikke direkte, men mer som et utgangspunkt). Tror jeg tar med ditt skjema til min rektor så har vi noe å snakke rundt.

  SvarSlett
 4. Ja Frank, dette kan lånes eller stjeles alt ettersom. Flott at du deler et konkret observasjons skjema og at du beskriver prosessen fram mot det ferdige skjemaet. Jeg var for en tid tilbake på kurs om skolevandring med Torill Scharning Lund, hun pekte på betydningen av at fundamentet i skolevandring må være tillit og toveis kommunikasjon. Hun sa også følgende som jeg la meg på minnet: "skolevandring handler ikke om din dom, det er lærerens egen refleksjon vi er ute etter" Det synes som om dere er på dette sporet. Lykke til!

  SvarSlett
 5. Takker for tilbakemeldinger. Det er selvfølgelig lov å "stjele". Bare hyggelig hvis det kan komme til nytte. Når det gjelder fokusområdene så er det ledelsen som har valgt ut disse på bakgrunn av utviklingsprosjektet vårt. Lærerne har vært delaktige i valget av obervasjonspunkter knyttet til disse.
  Vi har brukt Torill Scharning Lund i forbindelse med skolevandring, Berit. Det har nok det har satt sine spor, ja.

  SvarSlett