onsdag 28. september 2011

Hei, Berit!

Takker for innlegget, Berit!
Når det gjelder å sette pedagogisk grunnsyn på agendaen i forbindelse med IKT, har jeg noen spørsmål.
1. Mener du at lederen skal stå for et pedagogisk grunnsyn som lærerne skal implementere i sin bruk av IKT i undervisningen?
2. Mener du at det er lederen sitt ansvar å tilrettelegge for bruk av IKT i undervisningen uansett hvilket pedagogisk grunnsyn læreren har?
"Erstad definerer digital kompetanse som ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn". (Engelien, Johannesen og Nore 2011, s.216).
Sett i forhold til sitatet så tenker jeg at jeg må bli bedre til å sikre digital utvikling på fagnivå. Dette for at lærerne utvikle en bedre delingskultur og bruke sin digitale kompetanse direkte rettet mot faget. Vi har en kultur for deling av faktakunnskap, men ikke for hvordan vi skal bruke vår digitale kompetanse i undervisningen. Hvordan er det hos dere andre?

1 kommentar:

  1. Det jeg først og fremst tenkte på, er at når sammenhengen mellom lærerens pedagogiske grunnsyn og undervisningspraksis i IKT er så tydelig, er det ledernes oppgave å sørge for jevnlig refleksjon i kollegiet om pedagogisk grunnsyn. Men som jeg sa, dette er relevant ifht. all undervisningspraksis. Jeg tror ikke lederen kan implementere sitt pedagogiske grunnsyn i alle lærerne, men må sørge for at alle reflekterer over sitt eget syn og den påvirkning det har på praksis. Til spm. 2 er svaret JA.

    SvarSlett